Projekt

Efter vår vision....
Vad som händer idag med vårt projekt i Colombia

Lokaler
När vi påbörjade projektet i Colombia arbetade vi i Rocios lägenhet. Utrymmet var begränsat och det fanns ingen möjlighet till att ha en ordentlig verkstad. I början av år 2008 flyttade vi in till lokaler i centrala Bogotá, där vi nu har en komplett utrustad smyckes verkstad. I nu läget jobbar Rocio, Lina, Luz och Johanna där. Från februari till mars höll jag i en kurs i verkstaden, då kvinnorna fick lära sig de nödvändiga tekniker inom smyckes konst som behövs för att kunna klara av vår smyckes produktion På så sätt lyckas vi skicka färdiga smycken direkt från Colombia.

Arbete och Studier
Kvinnorna jobbar 7 timmar om dagen och deltar även i den statliga vuxenutbildningen om kvällarna.
Lina håller på att gå klart sitt sista år på gymnasiet, och söker nu till SENA som är en statlig teknisk utbildning i Bogotá. Om hon kommer in börjar hon sin vidareutbildning vårterminen 2009. Det är en treårig utbildning av hög klass.
Rocio fortsatt den grundskoleutbildning som tidigare inte haft möjlighet att slutföra. Hon går i mellanstadiet och gör snabba framsteg.
Luz går första klass då hon aldrig tidigare gått i skola och håller först nu på att lära sig att skriva och läsa. Både Luz och Rocio vill gå vidare till gymnasienivå när de slutfört grundskolan. Vår tanke är att fortsätta att stödja dem i deras utbildningsprocess.

Barngrupp
Då de är ensamstående mammor med fast arbete och en strävan efter att utbilda sig, är deras liv allt för komplicerat. Barnen blir passade av olika vänner den tid som mammorna är borta. Vi ser nu ett akut behov av att arbeta för att erbjuda deras barn en trygghet och mammorna ett stöd som skulle underlätta deras vardag.

Vi håller just nu på att undersöka hur detta stöd skulle kunna se ut och de möjligheter som finns för att starta ett dagis. Vårt mål är att starta upp stödverksamheten i början av år 2009.

Just nu lägger vi mycket energi och tid på att hitta sätt att finansiera Linas fortsatta studier och den barngrupp som vi vill starta. Samtidigt som vi fortsätter jobba för att de ska kunna starta ett eget företag.

          butiken